NØRRETOFTE I/S   48 79 20 67
info@norretofte.dk

Service og installation af
NEDSIVNINGSANLÆG.

Nedsivningsanlæg

Et nedsivningsanlæg, bruges de steder hvor jordbundforholdene tillader det.
Her vil det være et naturligt alternativ til et minirenseanlæg.
Et nedsivningsanlæg fungerer ved at aflede spildevandet til naturlig rensning i jorden.
Selve spildevandet føres til nedsivningsanlægget via 2 parallelt løbende sivestrenge efter at have passeret en bundfældningstank, hvor fysiske partikler sorteres fra. Tanken skal tømmes efter behov, dog min. 1 gang om året. Efter bundfældningstanken fordeles spildevandet til sivestrengene enten via en fordeler brønd, hvis der er tale om et gravitationsanlæg eller via en pumpebrønd ved tryknedsivningsanlæg.

Kontakt os gerne for yderligere spørgsmål vedr. nedsivningsanlæg.


 

Nørretoftevej 13
3200 Helsinge
Cvr: 26409098
48 79 20 67
40 83 89 26
info@norretofte.dk
Nørretofte er et entreprenørfirma med ambitioner og høje forventninger til os selv. 
Vi sætter en ære i at levere et stykke arbejde som vi er stolte af og 100% kan stå inde for.