Service og installation af
NEDSIVNINGSANLÆG.

Nedsivningsanlæg

Et nedsivningsanlæg, bruges de steder hvor jordbundforholdene tillader det.
Her vil det være et naturligt alternativ til et minirenseanlæg.
Et nedsivningsanlæg fungerer ved at aflede spildevandet til naturlig rensning i jorden.
Selve spildevandet føres til nedsivningsanlægget via 2 parallelt løbende sivestrenge efter at have passeret en bundfældningstank, hvor fysiske partikler sorteres fra. Tanken skal tømmes efter behov, dog min. 1 gang om året. Efter bundfældningstanken fordeles spildevandet til sivestrengene enten via en fordeler brønd, hvis der er tale om et gravitationsanlæg eller via en pumpebrønd ved tryknedsivningsanlæg.

Kontakt os gerne på tlf. 48 79 20 67 eller mail info@norretofte.dk  for yderligere spørgsmål vedr. nedsivningsanlæg.

Kontakt os her

Top